این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

آغاز به فعالیت دبیر خانه دائمی کنفرانس در برگزاری دومین دوره ی کنفرانس در سال 96

آغاز به فعالیت دبیر خانه دائمی کنفرانس در برگزاری دومین دوره ی کنفرانس
شروع فعالیت رسمی دبیرخانه و فراخوان ارسال مقاله برای دور دوم در سال 96
متعاقبا اعلام خواهد شد


ادامه مطلب1395/12/20

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر