اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

آغاز به کار دبیر خانه

با استعانت از خداوند متعال در راستای گسترش مرز های دانش و تحقق شعار دبیرخانه دائمی کنفرانس علم بدون مرز برای رفاه همگانی این دبیر خانه نسبت به برگزاری دور سوم این کنفرانس اقدام می نمایید
بدینوسیله از تمامی پژوهشگران فرهیختگان و نخبگان سرزمین دانشمند خیز ایران جهت حمایت در برگزاری با شکوه دور سوم کنفرانس در دو گروه کمیته علمی و پژوهشگران شرکت کننده دعوت به عمل آید
با کمال تشکر جلیلیان دبیر کنفرانس

با استعانت از خداوند متعال در راستای گسترش مرز های دانش و تحقق شعار دبیرخانه دائمی کنفرانس علم بدون مرز برای رفاه همگانی این دبیر خانه نسبت به برگزاری دور سوم این کنفرانس اقدام  می نمایید
بدینوسیله از تمامی  پژوهشگران فرهیختگان و نخبگان سرزمین دانشمند خیز ایران جهت حمایت در برگزاری با شکوه دور سوم کنفرانس در دو گروه کمیته علمی و پژوهشگران شرکت کننده دعوت به عمل آید
با کمال  تشکر جلیلیان دبیر کنفرانس


بازگشت1396/01/21
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !