پروفسور کریم زارع 
   رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

               
   

                            دکنر مریم محمدی
               هیئت علمی دانشگاه هنر  تهران


                  

 

     دکتر تورج فرهادی                    مهندس منصور روشناسی
            قائم مقام                            معاون
اجرایی واداری  
 معاونت شهرسازی ومعماری          شورا عالی استان های کشور
      شهرداری تهران                     عضو شورا سیاست گذاری 

           
       

       مهندس مژگان جلیلیان            دکتر مهرداد حاجیان زیدی
 معاون مرکز مدیریت راه های کشور         دانشگاه تهران
                                                    دانشکده هنرهای زیبا      
 

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

حضور معاونت محترم اجرایی و اداری شورا عالی استانهای کشور و معاونت محترم مرکز مدیریت راههای کشور در ساختار سازمانی کنفرانس

احتراما به استحضار میرساند با توجه به دعوت شورا سیاست گذاری کنفرانس از معاونت محترم مرکز مدیریت راههای کشور سرکارخانوم مهندس مژگان جلیلیان و معاونت محترم اجرایی و اداری شورا عالی استانهای کشور جناب مهندس منصور روشناسی به عنوان مسئول فناوری های نوین و دبیر شورا سیاست گذاری به جمع پر افتخار ساختار سازمانی کنفرانس پیوستند

احتراما به استحضار میرساند با توجه به دعوت شورا سیاست گذاری کنفرانس از معاونت محترم مرکز مدیریت راههای کشور سرکارخانوم مهندس مژگان جلیلیان و معاونت محترم اجرایی و اداری شورا عالی استانهای کشور جناب مهندس منصور روشناسی به عنوان مسئول فناوری های نوین و دبیر شورا سیاست گذاری به جمع پر افتخار ساختار سازمانی کنفرانس پیوستند

بازگشت1395/06/21
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !