این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
مجلات پشتیبان کنفرانسhttp://sarzamin.srbiau.ac.ir/


Arabian Journal of Geosciences (Q3,ISI) with Impact Factor 1.224. Springer Publication

International  Journal of  Earth Sciences & Engineering (SCOPUS)

URBAN DESIGN International - A Palgrave journal - Springer

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اخذ گواهی بین المللی Euro Science Certificateاز کشور انگلستان برای تمامی

اخذ گواهی بین المللی Euro Science Certificateاز کشور انگلستان با قبلیت استعلام آنلاین
دارای گواهی تایید صلاحیت علمی SCC-2000 از مرکز علمیScience Archive

اخذ گواهی بین المللی  Euro Science Certificateاز کشور انگلستان با قبلیت استعلام آنلاین
دارای گواهی تایید صلاحیت علمی SCC-2000 از مرکز علمیScience Archiveبازگشت1396/01/28
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !