پروفسور کریم زارع 
   رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

               
   

                            دکنر مریم محمدی
               هیئت علمی دانشگاه هنر  تهران


                  

 

     دکتر تورج فرهادی                    مهندس منصور روشناسی
            قائم مقام                            معاون
اجرایی واداری  
 معاونت شهرسازی ومعماری          شورا عالی استان های کشور
      شهرداری تهران                     عضو شورا سیاست گذاری 

           
       

       مهندس مژگان جلیلیان            دکتر مهرداد حاجیان زیدی
 معاون مرکز مدیریت راه های کشور         دانشگاه تهران
                                                    دانشکده هنرهای زیبا      
 

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

حمایت رسمی باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان از کنفرانس و حضور پر افتخار پرفسور زارع به عنوان رئیس افتخاری وسخنران اصلی کنفرانس

نظر به رایزنی های صورت گرفته توسط رئیس شورا سیاست گذاری کنفرانس با ریاست محترم باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، جناب پرفسور کریم زارع مبنی بر حمایت علمی و معنوی باشگاه، این نهاد علمی حمایت و مشارکت علمی خویش از کنفرانس را بصورت رسمی موافقت کرده و اطلاعات کنفرانس به صورت رسمی در سایت این نهاد شاخص ملی نمایه خواهد شد
""همچنین جناب پرفسور زارع با عنوان رئیس افتخاری کنفرانس به جمع پر افتخار ساختار سازمانی کنفرانس پیوسنتد ""

نظر به رایزنی های صورت گرفته توسط رییس شورا سیاست گذاری کنفرانس با ریاست محترم باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، جناب پرفسور کریم زارع مبنی بر حمایت علمی و معنوی باشگاه، این نهاد علمی حمایت و مشارکت علمی خویش از کنفرانس را بصورت رسمی موافقت کرده و اطلاعات کنفرانس به صورت رسمی در سایت این نهاد مطرح  ملی نمایه خواهد شد

""همچنین جناب پرفسور زارع با عنوان رئیس افتخاری کنفرانس به جمع پر افتخار ساختار سازمانی کنفرانس پیوسنتد ""

بازگشت1395/06/26
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !