پروفسور کریم زارع 
   رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

               
   

                            دکنر مریم محمدی
               هیئت علمی دانشگاه هنر  تهران


                  

 

     دکتر تورج فرهادی                    مهندس منصور روشناسی
            قائم مقام                            معاون
اجرایی واداری  
 معاونت شهرسازی ومعماری          شورا عالی استان های کشور
      شهرداری تهران                     عضو شورا سیاست گذاری 

           
       

       مهندس مژگان جلیلیان            دکتر مهرداد حاجیان زیدی
 معاون مرکز مدیریت راه های کشور         دانشگاه تهران
                                                    دانشکده هنرهای زیبا      
 

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

حمایت معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران و حضور قائم مقام این معاونت در ساختار سازمانی کنفرانس

احتراما به استحضار میرساند با توجه به جلسات رئیس شورا سیاست گزاری کنفرانس با جناب دکتر تورج فرهادی قائم مقام محترم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، این معاونت مطرح کنفرانس را مورد حمایت قرار داده و "" جناب دکتر فرهادی نیز به عنوان مسئول کمیته شهرسازی به جمع پر افتخار ساختار سازمانی کنفرانس پیوستند ""

احتراما به استحضار میرساند با توجه به جلسات رئیس شورا سیاست گذاری کنفرانس با جناب دکتر تورج فرهادی قائم مقام محترم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، این معاونت مطرح کنفرانس را مورد حمایت قرار داده و-

"" جناب دکتر فرهادی نیز به عنوان مسئول کمیته شهرسازی به جمع پر افتخار ساختار سازمانی کنفرانس پیوستند ""

                              


بازگشت1395/06/26
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !