این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
مجلات پشتیبان کنفرانسhttp://sarzamin.srbiau.ac.ir/


Arabian Journal of Geosciences (Q3,ISI) with Impact Factor 1.224. Springer Publication

International  Journal of  Earth Sciences & Engineering (SCOPUS)

URBAN DESIGN International - A Palgrave journal - Springer

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پخش آنلاین و زنده سخنرانی ها و پنل های علمی در فضای مجازی برای شرکت کنندگان غیرحضوری

در راستای ترویج و گسترش علم و تحقق شعار کنفرانس " علم بدون مرز برای رفاه همگانی" این دبیرخانه شرایطی را محیا نموده است که پوشش یکپارچه و بخش آنلاین و زنده کنفرانس برای تمام پژوهشگران که به صورت غیر خضوری ثبت نام کرده اند روز برگزاری بر روی سایت کنفرانس جهت استفاده از سخنرانی ها + پنل های علمی میسر خواهد بود همچنین امکان ذخیر سازی فایل تمام وقت نیز وجود خواهد داشت

در راستای ترویج و گسترش علم و تحقق شعار کنفرانس " علم بدون مرز برای رفاه همگانی"  این دبیرخانه شرایطی را محیا نموده است که پوشش یکپارچه و بخش آنلاین و زنده کنفرانس برای تمام پژوهشگران که به صورت غیر خضوری ثبت نام کرده اند  روز برگزاری بر روی سایت کنفرانس جهت استفاده از سخنرانی ها + پنل های علمی میسر خواهد بود  همچنین امکان ذخیر سازی فایل تمام وقت نیز وجود خواهد داشتبازگشت1396/03/22
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !