این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
مجلات پشتیبان کنفرانسhttp://sarzamin.srbiau.ac.ir/


Arabian Journal of Geosciences (Q3,ISI) with Impact Factor 1.224. Springer Publication

International  Journal of  Earth Sciences & Engineering (SCOPUS)

URBAN DESIGN International - A Palgrave journal - Springer

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برگزاری دوره مدیریت کنترل پروژه با مدرک رسمی از ATC کالیفرنیا

بمنظور ارج نهاد به استقبال گسترده پژوهشگران برای شرکت در این کنفرانس همزمان در روز برگزاری دوره مدیریت کنترل پروژه به مدت 3ساعت با اعطای مدرک رسمی از ATC کالیفرنیا و تدریس استاد از دانشگاه تهران برگزار خواهد شد

بمنظور ارج نهاد به استقبال گسترده پژوهشگران برای شرکت در این کنفرانس همزمان در روز برگزاری دوره مدیریت کنترل پروژه به مدت 3ساعت با اعطای مدرک رسمی از ATC  کالیفرنیا و تدریس استاد از دانشگاه تهران برگزار خواهد شد


بازگشت1396/04/06
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !