این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
مجلات پشتیبان کنفرانسhttp://sarzamin.srbiau.ac.ir/


Arabian Journal of Geosciences (Q3,ISI) with Impact Factor 1.224. Springer Publication

International  Journal of  Earth Sciences & Engineering (SCOPUS)

URBAN DESIGN International - A Palgrave journal - Springer

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

چاپ رایگان مقالات برتر در فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیایی سرزمین

چاپ رایگان مقالات برتر در فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیایی سرزمین در محور های :

اطلاعات جغرافیایی؛ دورسنجی(RS)؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)؛ جغرافیای سیاسی؛ آمایش سرزمین؛ برنامه ریزی شهری؛ برنامه ریزی روستایی؛ برنامه ریزی گردشگری؛ مدیریت بحران و پدافند غیرعامل؛ محیط زیست؛ شهرسازی و معماری؛ اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی


چاپ رایگان مقالات برتر در فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیایی  سرزمین در محور های  :

اطلاعات جغرافیایی؛ دورسنجی(RS)؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)؛  جغرافیای سیاسی؛ آمایش سرزمین؛ برنامه ریزی شهری؛ برنامه ریزی روستایی؛ برنامه ریزی گردشگری؛ مدیریت بحران و پدافند غیرعامل؛ محیط زیست؛ شهرسازی و معماری؛ اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی

 بازگشت1396/04/25
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !