این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
مجلات پشتیبان کنفرانسhttp://sarzamin.srbiau.ac.ir/


Arabian Journal of Geosciences (Q3,ISI) with Impact Factor 1.224. Springer Publication

International  Journal of  Earth Sciences & Engineering (SCOPUS)

URBAN DESIGN International - A Palgrave journal - Springer

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

دکتر رحیم سرور به جمع اعضای شورای سیاستگذاری کنفرانس پیوست

دکتر رحیم سرور استاد تمام گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران به جمع پرافتخار و پر اعتبار اعضای شورای سیاستگذاری کنفرانس پیوست

دکتر  رحیم سرور استاد تمام گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران به جمع پرافتخار و پر اعتبار اعضای شورای سیاستگذاری کنفرانس پیوستبازگشت1396/04/25
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !