پروفسور کریم زارع 
   رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

               
   

                            دکنر مریم محمدی
               هیئت علمی دانشگاه هنر  تهران


                  

 

     دکتر تورج فرهادی                    مهندس منصور روشناسی
            قائم مقام                            معاون
اجرایی واداری  
 معاونت شهرسازی ومعماری          شورا عالی استان های کشور
      شهرداری تهران                     عضو شورا سیاست گذاری 

           
       

       مهندس مژگان جلیلیان            دکتر مهرداد حاجیان زیدی
 معاون مرکز مدیریت راه های کشور         دانشگاه تهران
                                                    دانشکده هنرهای زیبا      
 

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

دانشگاه شهید چمران اهواز به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند طی مکاتبات صورت گرفته رئیس شورا سیاست گذاری کنفرانس و دبیرخانه علمی کنفرانس با دانشگاههای معتبر کشور با موافقت و معرفی کمیته علمی از سوی دکتر محمد علی فیروزی دانشگاه شهید چمران اهواز به جمع حامیان رسمی علمی کنفرانس پیوست

                                   
 

با اطلاع پژوهشگران محترم  می رساند طی مکاتبات صورت گرفته از طرف رئیس شورا سیاست گذاری کنفرانس و دبیرخانه علمی کنفرانس با  دانشگاههای معتبر کشور با موافقت و معرفی کمیته علمی از سوی دکتر محمد علی فیروزی دانشگاه شهید چمران اهواز به جمع حامیان رسمی علمی کنفرانس پیوست                            


بازگشت1395/08/13
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !