پروفسور کریم زارع 
   رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

               
   

                            دکنر مریم محمدی
               هیئت علمی دانشگاه هنر  تهران


                  

 

     دکتر تورج فرهادی                    مهندس منصور روشناسی
            قائم مقام                            معاون
اجرایی واداری  
 معاونت شهرسازی ومعماری          شورا عالی استان های کشور
      شهرداری تهران                     عضو شورا سیاست گذاری 

           
       

       مهندس مژگان جلیلیان            دکتر مهرداد حاجیان زیدی
 معاون مرکز مدیریت راه های کشور         دانشگاه تهران
                                                    دانشکده هنرهای زیبا      
 

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست

به استحضار پژوهشگران می رساند باتوجه به رایزنی های صورت گرفته از طرف دبیرخانه علمی کنفرانس با نهاد ها و انجمن های علمی معتبر انجمن جغرافیاو برنامه ریزی شهری ایران حمایت علمی ومعنوی خود را از کنفرانس رسما اعلام نمود

 
به استحضار پژوهشگران می رساند باتوجه به رایزنی های صورت گرفته از طرف دبیرخانه علمی کنفرانس با نهاد ها و انجمن های  علمی معتبر  انجمن جغرافیاو برنامه ریزی شهری ایران  حمایت علمی  ومعنوی خود را از کنفرانس رسما اعلام  نمود


                                      

بازگشت1395/08/12
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !