پروفسور کریم زارع 
   رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

               
   

                            دکنر مریم محمدی
               هیئت علمی دانشگاه هنر  تهران


                  

 

     دکتر تورج فرهادی                    مهندس منصور روشناسی
            قائم مقام                            معاون
اجرایی واداری  
 معاونت شهرسازی ومعماری          شورا عالی استان های کشور
      شهرداری تهران                     عضو شورا سیاست گذاری 

           
       

       مهندس مژگان جلیلیان            دکتر مهرداد حاجیان زیدی
 معاون مرکز مدیریت راه های کشور         دانشگاه تهران
                                                    دانشکده هنرهای زیبا      
 

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

حمایت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران از کنفرانس

به استحضار پژوهشگران محترم می رساند طی رایزنی های صورت گرفته توسط رئیس شورا سیاست گذاری کنفرانس با دانشگاه های معتبر کشور با موافقت و معرفی کمیته علمی از سوی از دکتر هادی کیا دلیری استاد و فعال محیط زیست، رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران این دانشگاه به جمع حامیان رسمی علمی کنفرانس پیوست

 
با استحضار  پژوهشگران محترم می رساند طی رایزنی های صورت  گرفته توسط رئیس شورا سیاست گذاری کنفرانس  با دانشگاه های معتبر کشور با موافقت و معرفی کمیته علمی از سوی از دکتر هادی کیا دلیری استاد و فعال محیط زیست، رئیس دانشکده  کشاورزی و  منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم و  تحقیقات  تهران  این دانشگاه  به جمع حامیان رسمی علمی کنفرانس پیوست

                                        


بازگشت1395/08/16
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !