پروفسور کریم زارع 
   رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

               
   

                            دکنر مریم محمدی
               هیئت علمی دانشگاه هنر  تهران


                  

 

     دکتر تورج فرهادی                    مهندس منصور روشناسی
            قائم مقام                            معاون
اجرایی واداری  
 معاونت شهرسازی ومعماری          شورا عالی استان های کشور
      شهرداری تهران                     عضو شورا سیاست گذاری 

           
       

       مهندس مژگان جلیلیان            دکتر مهرداد حاجیان زیدی
 معاون مرکز مدیریت راه های کشور         دانشگاه تهران
                                                    دانشکده هنرهای زیبا      
 

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

دانشگاه هنر اصفهان سومین دانشگاه هنر ایران به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند طی مکاتبات رئیس شورا سیاست گذاری کنفرانس و دبیرخانه علمی کنفرانس با دانشگاه های معتبر کشور با موافقت و معرفی کمیته علمی از سوی جناب آقای دکتر مصطفی کیانی رئیس دانشگاه هنر اصفهان این دانشگاه به جمع حامیان رسمی علمی کنفرانس پیوست

 به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند طی مکاتبات رئیس شورا سیاست گذاری کنفرانس و دبیرخانه علمی کنفرانس با دانشگاه های معتبر کشور با موافقت و معرفی کمیته علمی از سوی جناب آقای دکتر مصطفی کیانی رئیس  دانشگاه هنر اصفهان این دانشگاه به جمع حامیان رسمی علمی کنفرانس پیوست


                                             
  

                                               


بازگشت1395/08/22
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !