این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
مجلات پشتیبان کنفرانسhttp://sarzamin.srbiau.ac.ir/


Arabian Journal of Geosciences (Q3,ISI) with Impact Factor 1.224. Springer Publication

International  Journal of  Earth Sciences & Engineering (SCOPUS)

URBAN DESIGN International - A Palgrave journal - Springer

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

هدیه اسپانسر کنفرانس برای دانشجویان، پذیرش و چاپ رایگان مقالات سوم

نظر به استقبال گسترده پژوهشگران و اهمیت ترویج و گسترش علم و تشویق دانشجویان برای انجام فعالیت های علمی و پژوهشی با تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس تمامی مقالات سوم دانشچویی به صورت رایگان پذیرش و چاپ خواهند شد .هدیه کوچک اسپانسر کنفرانس برای پژوهشگران سرزمین عزیزمان ایران

نظر به استقبال گسترده پژوهشگران و اهمیت ترویج و گسترش علم و  تشویق دانشجویان برای انجام فعالیت های علمی و پژوهشی با تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس تمامی مقالات سوم دانشچویی به صورت رایگان پذیرش و چاپ خواهند شد .هدیه کوچک اسپانسر کنفرانس  برای پژوهشگران سرزمین عزیزمان ایران

بازگشت1396/05/12
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !