پروفسور کریم زارع 
   رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

               
   

                            دکنر مریم محمدی
               هیئت علمی دانشگاه هنر  تهران


                  

 

     دکتر تورج فرهادی                    مهندس منصور روشناسی
            قائم مقام                            معاون
اجرایی واداری  
 معاونت شهرسازی ومعماری          شورا عالی استان های کشور
      شهرداری تهران                     عضو شورا سیاست گذاری 

           
       

       مهندس مژگان جلیلیان            دکتر مهرداد حاجیان زیدی
 معاون مرکز مدیریت راه های کشور         دانشگاه تهران
                                                    دانشکده هنرهای زیبا      
 

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه ثبت نام " اولویت ارسال مدارک+ گواهینامه زود هنگام "

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند با توجه به استقبال گسترده پژوهشگران سراسر کشور اولویت ارسال مدارک با آندسته از پژوهشگرانی است که زودتر ثبت نام نهایی خود را انجام داده باشند لذا خواهشمند است محققینی که مقالات آنان داوری و پذیرفته شده است هرچه سریع تر ثبت نام خود را نهایی کنند-جهت دریافت گواهی نامه زود هنگام اسم کامل نویسنده مسئول و عنوان مقاله را به آدرس ایمیل دبیرخانه ارسال فرمایید

به اطلاع پژوهشگران محترم  می رساند 

با توجه به استقبال گسترده پژوهشگران سراسر کشور اولویت ارسال مدارک با آندسته از پژوهشگرانی است که زودتر ثبت نام نهایی خود را انجام داده باشند لذا خواهشمند است محققینی که  مقالات آنان داوری  و پذیرفته شده است هرچه سریع تر ثبت نام خود را نهایی کنند بازگشت1395/09/22
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !