پروفسور کریم زارع 
   رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

               
   

                            دکنر مریم محمدی
               هیئت علمی دانشگاه هنر  تهران


                  

 

     دکتر تورج فرهادی                    مهندس منصور روشناسی
            قائم مقام                            معاون
اجرایی واداری  
 معاونت شهرسازی ومعماری          شورا عالی استان های کشور
      شهرداری تهران                     عضو شورا سیاست گذاری 

           
       

       مهندس مژگان جلیلیان            دکتر مهرداد حاجیان زیدی
 معاون مرکز مدیریت راه های کشور         دانشگاه تهران
                                                    دانشکده هنرهای زیبا      
 

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نظر به استقبال گسترده پژوهشگران و در خواست تمدید کنفرانس از سوی دانشگاه های مشارکت کننده این کنفرانس با 10 روز تمدید برگزار خواهد شد

ضمن تبریک خدمت پژوهشگرانی که مقالات آنان به صورت نهایی پذیرفته شده است با توجه به سطح بالا کنفرانس و مشارکت و حمایت بیش از 50 دانشگاه و مرکز علمی داخلی نظر به نامه های در خواستی از سوی مشارکت کنندگان و تماس های فراوان از سوی پژوهشگران مبنی بر تمدید تاریخ ارسال مقالات به تصمیم شورا سیاست گذاری کنفرانس روز برگزاری کنفرانس 10 روز تمدید گردید و در تاریخ 13 دی ماه این رویداد معتبر ملی برگزار خواهد شد تاریخ ارسال مقالات تا 4 دی ماه تمدید شد بدیهی است این تاریخ به هیج وجه تغییر نخواهد کرد

ضمن تبریک خدمت پژوهشگرانی که مقالات  آنان به صورت نهایی  پذیرفته شده است با  توجه به سطح بالا کنفرانس و مشارکت و حمایت بیش از 50  دانشگاه و مرکز  علمی داخلی  نظر به  نامه های در خواستی از سوی مشارکت کنندگان و  تماس های  فراوان از سوی پژوهشگران  مبنی بر  تمدید  تاریخ ارسال مقالات  به تصمیم  شورا سیاست گذاری کنفرانس   روز برگزاری کنفرانس  10 روز  تمدید  گردید و  در تاریخ 13  دی ماه  این  رویداد معتبر ملی  برگزار خواهد شد  تاریخ ارسال مقالات  تا  4 دی ماه تمدید  شد بدیهی است این  تاریخ به هیج  وجه  تغییر نخواهد کرد


بازگشت1395/09/25
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !