این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
مجلات پشتیبان کنفرانسhttp://sarzamin.srbiau.ac.ir/


Arabian Journal of Geosciences (Q3,ISI) with Impact Factor 1.224. Springer Publication

International  Journal of  Earth Sciences & Engineering (SCOPUS)

URBAN DESIGN International - A Palgrave journal - Springer

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

راهنمایی ثبت نام

راهنمایی ثبت نام نهایی

پژوهشگران و شرکت کنندگان در این رویداد می توانند با مراجعه به پنل کاربری خود در قسمت خدمات موارد مورد نظر و گزینه های در خواستی را انتخاب فرمایند با انتخاب گزینه جمع یک صورت حساب قابل رویت خواهد بود

کاربر گرامی با استفاده از شماره کارت مندرج در قسمت خدمات مبلغ مورد نظر را پرداخت و تصویر فیش را در قسمت ثیب فیش بارگذاری نمایید

با انجام این مراحل ثبت نام شما نهایی شده و مقالات شما چاپ خواهند شد

عدم پرداخت به منزله انصراف بوده و مقاله شما حدف خواهد شد

از همکاری و حمایت شما سپاسگذاریم

دبیرخانه

راهنمایی ثبت نام نهایی

پژوهشگران و شرکت کنندگان در این رویداد می توانند با مراجعه به پنل کاربری خود  در قسمت خدمات موارد مورد نظر و گزینه های در خواستی را انتخاب فرمایند با انتخاب گزینه جمع یک صورت حساب قابل رویت خواهد بود

کاربر گرامی  با استفاده از شماره کارت مندرج در قسمت خدمات مبلغ مورد نظر را پرداخت و تصویر فیش را در قسمت ثیب فیش بارگذاری نمایید

با انجام این مراحل ثبت نام شما نهایی شده و مقالات شما چاپ خواهند شد 

عدم پرداخت به منزله انصراف بوده و  مقاله شما حدف خواهد شد

از همکاری و حمایت شما سپاسگذاریم 

دبیرخانهبازگشت1396/05/25
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !