پروفسور کریم زارع 
   رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

               
   

                            دکنر مریم محمدی
               هیئت علمی دانشگاه هنر  تهران


                  

 

     دکتر تورج فرهادی                    مهندس منصور روشناسی
            قائم مقام                            معاون
اجرایی واداری  
 معاونت شهرسازی ومعماری          شورا عالی استان های کشور
      شهرداری تهران                     عضو شورا سیاست گذاری 

           
       

       مهندس مژگان جلیلیان            دکتر مهرداد حاجیان زیدی
 معاون مرکز مدیریت راه های کشور         دانشگاه تهران
                                                    دانشکده هنرهای زیبا      
 

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

فقط و فقط 6 ساعت تمدید شد

نظر به در خواست های مکرر و کثیر شما به پاس حمایت ارزشمند پژوهشگران از معتبر ترین رویداد داخلی حوزه عمران معماری ... مهلت ارسال مقالات 6 ساعت تا ساعت 6 صبح 5 دی ماه تمدید شد

کمال تشکر از همکاری ارزشمند همه ی پژوهشگران -دبیرخانه کنفرانس

نظر به در خواست های مکرر و کثیر شما به پاس حمایت  ارزشمند پژوهشگران از  معتبر ترین  رویداد داخلی حوزه عمران معماری ...  مهلت ارسال  مقالات 6 ساعت تا  ساعت 6 صبح 5 دی ماه تمدید شد

کمال  تشکر  از همکاری ارزشمند همه ی پژوهشگران -دبیرخانه کنفرانس


بازگشت1395/10/04
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !