پروفسور کریم زارع 
   رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

               
   

                            دکنر مریم محمدی
               هیئت علمی دانشگاه هنر  تهران


                  

 

     دکتر تورج فرهادی                    مهندس منصور روشناسی
            قائم مقام                            معاون
اجرایی واداری  
 معاونت شهرسازی ومعماری          شورا عالی استان های کشور
      شهرداری تهران                     عضو شورا سیاست گذاری 

           
       

       مهندس مژگان جلیلیان            دکتر مهرداد حاجیان زیدی
 معاون مرکز مدیریت راه های کشور         دانشگاه تهران
                                                    دانشکده هنرهای زیبا      
 

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

سخنران افتتاحیه کنفرانس :پروفسور کریم زارع "رئیس کنفرانس "رئیس پاشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان

دکتر کریم زارع بیان کرد: «شهر دانایی و فن‌آوری بین المللی از برنامه‌های 1404 باشگاه است.

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در این کنفرانس با بیان گزارشی از فعالیت‌ها و موفقیت‌های اعضای این باشگاه گفت: «باشگاه باید نقطه تعادل دانشگاه، صنعت و جامعه باشد، باشگاه ابزاری برای خدمت بیشتر به جامعه و دانشگاه است. تجاری سازی و تبدیل ایده به فرآورده و کیفی سازی و ایجاد صندوق حمایت از پژوهشگران جوان و نخبگان از اهداف اساسی باشگاه است.»

                دکتر کریم زارع بیان کرد: «شهر دانایی و فن‌آوری بین المللی از برنامه‌های 1404 باشگاه است.


برگزاری نه همایش بین المللی در دانشگاه‌های مطرح کشور و چهار همایش در دانشگاه آزاد اسلامی در راستای همین امر است. شاخص کلیدی در برنامه‌های باشگاه حفاظت از محیط زیست است. آسیبی که انسان در این چند دهه صنعتی شدن به محیط زیست وارد کرده بسیار زیاد، ویرانگر و تخریب کننده است.»    
 


   

 بازگشت1395/10/15
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !