پروفسور کریم زارع 
   رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

               
   

                            دکنر مریم محمدی
               هیئت علمی دانشگاه هنر  تهران


                  

 

     دکتر تورج فرهادی                    مهندس منصور روشناسی
            قائم مقام                            معاون
اجرایی واداری  
 معاونت شهرسازی ومعماری          شورا عالی استان های کشور
      شهرداری تهران                     عضو شورا سیاست گذاری 

           
       

       مهندس مژگان جلیلیان            دکتر مهرداد حاجیان زیدی
 معاون مرکز مدیریت راه های کشور         دانشگاه تهران
                                                    دانشکده هنرهای زیبا      
 

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

سخنران افتتاحیه کنفرانس : دکتر تورج فرهادی قائم مقام معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران

دکتر تورج فرهادی قائم مقام معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران بیان کردند توسعه کشور در گرو
پژوهش است و دولت باید پژوهشگران جوان را حمایت کند


دکتر تورج فرهادی قائم مقام معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران بیان کردند توسعه کشور
در گرو
 پژوهش است و  دولت باید پژوهشگران جوان را حمایت کند
  


بازگشت1395/10/14
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !