پروفسور کریم زارع 
   رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

               
   

                            دکنر مریم محمدی
               هیئت علمی دانشگاه هنر  تهران


                  

 

     دکتر تورج فرهادی                    مهندس منصور روشناسی
            قائم مقام                            معاون
اجرایی واداری  
 معاونت شهرسازی ومعماری          شورا عالی استان های کشور
      شهرداری تهران                     عضو شورا سیاست گذاری 

           
       

       مهندس مژگان جلیلیان            دکتر مهرداد حاجیان زیدی
 معاون مرکز مدیریت راه های کشور         دانشگاه تهران
                                                    دانشکده هنرهای زیبا      
 

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

سخنران پنل مهندسی عمران کنفرانس : دکتر سید محمود حسینی -پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

در حوزه عمران دکتر محمود حسینی عضو هیات علمی پژوهشگاه زلزله هم به طرح مباحثی با عنوان «مهندسی عمران، اهمیت، قلمرو و رویکرد آینده» پرداخت.

در حوزه عمران دکتر محمود حسینی عضو هیات علمی پژوهشگاه زلزله هم به طرح مباحثی با عنوان «مهندسی عمران، اهمیت، قلمرو و رویکرد آینده» پرداخت.
    
بازگشت1395/10/13
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !