پروفسور کریم زارع 
   رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

               
   

                            دکنر مریم محمدی
               هیئت علمی دانشگاه هنر  تهران


                  

 

     دکتر تورج فرهادی                    مهندس منصور روشناسی
            قائم مقام                            معاون
اجرایی واداری  
 معاونت شهرسازی ومعماری          شورا عالی استان های کشور
      شهرداری تهران                     عضو شورا سیاست گذاری 

           
       

       مهندس مژگان جلیلیان            دکتر مهرداد حاجیان زیدی
 معاون مرکز مدیریت راه های کشور         دانشگاه تهران
                                                    دانشکده هنرهای زیبا      
 

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

سخنران پنل شهرسازی ومعماری کنفرانس : دکتر سهیلا صادق زاده مدیرکل اداره معماری وشهرسازی شهرداری تهران

در حوزه شهرسازی و معماری دکتر صادق زاده مدیر کل محترم اداره معماری و ساختمان رویکرد های شهرداری را در سامان دهی شهر تهران بیان کردند
" تشکیل کارگروه کمیسیون نما شهرداری تهران در راستا ساماندهی شهر "

در حوزه شهرسازی و معماری دکتر صادق زاده مدیر کل محترم اداره معماری و ساختمان رویکرد های شهرداری را در سامان دهی شهر تهران بیان کردند
" تشکیل کارگروه کمیسیون نما شهرداری تهران در راستا ساماندهی شهر "بازگشت1395/10/13
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !