این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > اسامی کمیته داوران
.: اسامی کمیته داوران

 

لیست کمیته  علمی  و داوری

1.       دکتر  مهرداد حاجیان  زیدی - دانشگاه تهران،دانشكده هنرهاى زيبا

2.       دكتر راضيه قدرجانى- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

3.       دکتر سهراب كريمي- بورسيه ي دانشگاه مونترال كانادا

4.       دکتر شهاب فلاح دانشگاه صنعتی امیر کبیر

5.       دکتر رضا  بابا گلی دانشگاه علم وصنعت

6.       مهندس سكينه تاج الدينى_ دانشگاه شهيد باهنر كرمان

7.       دکتر امیر برومند   - دانشگاه قم

8.       مهندس یاسر محمودی دانشگاه  تربیت مدرس

9.       دکتر حمید رضا تمجیدی  - دانشگاه  فرودسی مشهد

10.   دکتر رامین مدنی- دانشگاه هنر اصفهان

11.   دکترفرشاد نصر الهی- دانشگاه هنر اصفهان

12.   دکتر محمد مسعود- دانشگاه هنر اصفهان

13.   دکتر مریم عطیمی- دانشگاه هنر اصفهان

14.   دکتر احمد شاهیوندی - دانشگاه هنر اصفهان

15.   دکتر محمد علی  فیروزی - دانشگاه شهید چمران اهواز

16.   دکنر سعید ملکی- دانشگاه شهید چمران اهواز

17.   دکتر مسعود صفایی پور- دانشگاه شهید چمران اهواز

18.   دکتر سعید امانپور- دانشگاه شهید چمران اهواز

19.   دکتر ناهید سجادیان - دانشگاه شهید چمران اهواز

20.   مهندس کامران رضایی جعفری- دانشگاه شهید چمران اهواز

21.   دکتر حیدر جهان بخش رئیس بخش هنر و معماری دانشگاه پیام نور

22.   دکتر  ساناز  لیتکوهی - دانشگاه پیام نور

23.   دکتر مریم چرخچیان دانشگاه پیام نور

24.   دکتر وحید افشین مهر- دانشگاه پیام نور

25.   دکترحمید رضا  عامری سیاهویی- دانشگاه پیام نور

26.   دکتر ابراهیم  سلامی دانشگاه پیام نور استان آدربایجان شرقی

27.   دکنر محمد آقایی اصل- دانشگاه پیام نور استان آدربایجان شرقی

28.   دکتر آیدین  سلیمی اصیل دانشگاه پیام نور استان آدربایجان شرقی

29.   مهندس بهروز توکلی- دانشگاه پیام نور استان آدربایجان شرقی

30.   مهندس عزیز حنیفی - دانشگاه پیام نور استان آدربایجان شرقی

31.   دکتر  علیرضرضا سلجوقیان-  دانشگاه صنعتی اصفهان

32.   دکتر مائده  دهقانی - گروه محیط زیست سازمان جهاددانشگاهی یزد

33.     مهندس مریم نخعی پور -  قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک تهران

34.   دکتر الهام پور مهابادیان- عضو هیات علمی افتخاری گروه معماری ، هنر  و شهرسازی جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی ISCDBU

 

35.   دکتر هادی کیا دلیری -  رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

36.   دکتر بهارک معتمد وزیری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

37.   دکتر حسین  بابازاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

38.   دکتر صادق صید بیگی  - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

39.   دکترمحمد حسین صمدی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد  علوم و تحقیقات تهران

40.   دکتر سارا موسوی  -  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد  علوم و تحقیقات تهران

41.   دکتر مصطفی امیری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

42.   دکتر  مرتضی سیاسر   -  د انشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

43.   دکترمختار جلیلیان  - د انشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

44.   دکتر  احسان مهدوی-  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

45.   دکتر الهه السادات حسینی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

46.   دکتر  حامد رضا  صبحی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

47.   دکتر محسن پرویز  - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

48.   دکتر مینا ترابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

49.   مهندس  سیمین بابا حیدریاندانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

50.   مهندس  فاطمه مصلح آبادیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

51.   دکتر سید یعقوب ذوالفقاری فر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد  یاسوج

52.   دکتر صدرالدین متولی رئیس دانشگاه آزاد  اسلامی واحد نور

53.   دکتر غلامرضا جانباز قبادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

54.   دکتر جابر پارسائی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

55.   دکتر  فائزه شه دوست فر-  دانشگاه  ایلام   

56.   دکتر فرحناز سلیمانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

57.   دکتر رضا کاظم پور - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

58.   دکتر  علی رضا  تقدیری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

59.   دکتر علی یزدانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد راباط کریم

60.   دکتر حسین مشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحدرابط کریم

61.   دکتر رقیه ودایع خیری- دانشگاه آزاد اسلامی واحدرباط کریم

62.   دکتر فریبا سلیمانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم 

63.   دکتر امیر مهیم مهیمی  - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

64.   دکتر  كيومرث سيفيدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

65.   دکتر مهرداد موحدنیادانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

66.   دکتر جواد اسفندیاری  - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

67.   دکتر امیرحسین پیرمرادی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

68.   دکتر نورالدین  زارعی  - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب

69.   مهندس محمد رضا رهو  - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

70.   دکتر مبینا روحی  -کانون مهندسین   بهشهر 

71.   دکتر پرژک محمدپور -کانون مهندسین   بهشهر 

72.   دکتر علی  شکوهی رستمی کانون مهندسین   بهشهر 

73.   دکتر محمد نوری تیرتاشی - کانون مهندسین   بهشهر

74.   دکتر پاکزاد آزاد خانی- دانشگاه  باختر  ایلام

75.   دکترعلی سنایی  -  موسسه نور طوبی تهران

76.   دکتر سپیده موسوی  - دانشگاه  اسوه تبریز

77.   دکترعلی احمدی  - شهرسازي موسسه آموزش عالي ميرعماد، قزوين

78.   دکتر نجما ایزدفر-مؤسسه آموزش عالی امین

79.   دکتر الهام ایزدفر-مؤسسه آموزش عالی امین

80.   دکتر غلامرضا شاهپسند-موسسه آموزش عالی سراج تبریز

81.   دکتر الهام مودب- موسسه آموزش عالی سراج تبریز

82.   دکتر اشرف ذکری- موسسه آموزش عالی سراج تبریز

83.   دکتر نرگس عیسی زاده - موسسه آموزش عالی سراج تبریز

84.   دکتر اسمعيل فضلى- دانشگاه آزاد اسلامی واحد  مراغه
85-مهندس علی بنی عامریان -دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم  تحقیقات تهران

 

 به اطلاع   داوران  محترم می رساند  تنها  افرادی گواهینامه کنفرانس را دریافت خواهند کرد  که در داوری مقالات همکاری داشته اند