پروفسور کریم زارع 
   رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

               
   

                            دکنر مریم محمدی
               هیئت علمی دانشگاه هنر  تهران


                  

 

     دکتر تورج فرهادی                    مهندس منصور روشناسی
            قائم مقام                            معاون
اجرایی واداری  
 معاونت شهرسازی ومعماری          شورا عالی استان های کشور
      شهرداری تهران                     عضو شورا سیاست گذاری 

           
       

       مهندس مژگان جلیلیان            دکتر مهرداد حاجیان زیدی
 معاون مرکز مدیریت راه های کشور         دانشگاه تهران
                                                    دانشکده هنرهای زیبا      
 

صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

باتوجه  به  پیشرفتهای  شایان در  تمام  زمینه های   علمی  برگزاری کنفرانس های علمی در هم اندیشی و تبادل اطلاعات و تجارب علمی و اجرایی بین پژوهشگران دانشمندان ،  و دانشجویان دارای  نقش  مثبت  قابل توجهی   است  در همین  راستا  بران شدیم  تا  با  برگزاری  کنفرانس  ملی یافته های  نوین پژوهشی وآموزشی،  عمران  ،معماری،  شهرسازی و  محیط زیست ایران در تاریخ سوم دی ماه سال جاری در دانشکده ی فی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تهران شرق خدمت   کوچکی  در  پیشبرد  اهداف  توسعه محورانه ی سرزمین  مان  ایران کرده  باشیم لذا  از کلیه پژوهشگران عزیز برای شرکت در این کنفرانس به منظور ارائه دستاوردهای علمی- پژوهشی دعوت به عمل می آید.