این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

باتوجه  به  پیشرفتهای  شایان در  تمام  زمینه های   علمی  برگزاری کنفرانس های علمی در هم اندیشی و تبادل اطلاعات و تجارب علمی و اجرایی بین پژوهشگران دانشمندان ،  و دانشجویان دارای  نقش  مثبت  قابل توجهی   است  در همین  راستا  بران شدیم  تا  با  برگزاری  کنفرانس  ملی یافته های  نوین پژوهشی وآموزشی،  عمران  ،معماری،  شهرسازی و  محیط زیست ایران در تاریخ سوم دی ماه سال جاری در دانشکده ی فی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تهران شرق خدمت   کوچکی  در  پیشبرد  اهداف  توسعه محورانه ی سرزمین  مان  ایران کرده  باشیم لذا  از کلیه پژوهشگران عزیز برای شرکت در این کنفرانس به منظور ارائه دستاوردهای علمی- پژوهشی دعوت به عمل می آید.